«Ardhtë mbretëria jote»: Meditimi për lutjen e Zotërisë

Dejvid Mekilroi.

Dejvid Mekilroi.

shpërnda postën

regjistrohu tek teologjia e ligjit

Do të merrni një e-mail mujor me burime të reja, përditësime, informacione të ngjarjeve dhe përmbajtje të tjera të kuruara për të ju ndihmuar të jetoni një jetë ku besimi ju profesoni dhe ligji që praktikoni janë të lidhur në mënyrë integrale. Shënim: ne i urrejmë spamet dhe e marrim privatësinë tuaj jashtëzakonisht seriozisht. Të lutem shiko. Politika E Privatësisë për të kuptuar se si i përdorim dhe i mbrojmë të dhënat e tua).

Lutja është në thelb të marrëdhënies sonë me Perëndinë. Jezui i mësoi dishepujt e tij lutjen 'Ati ynë' që të na tregojnë si duhet të interesohen lutjet tona për lavdinë e Perëndisë, për nevojat tona dhe për marrëdhëniet me të tjerët. 

Ardhtë mbretëria jote

«Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt, si në qiell, në tokë» Mateu 6:10

Lutja « Ati ynë » është një nga fragmentet biblike më të famshme. Për këtë lutje janë shkruar shumë këngë, libra dhe fjalime. Ndoshta shumica prej jush e dinë me zemër. Por sot dua që të meditojmë vetëm për këtë pjesë të lutjes, për pjesën ku i kërkojmë Perëndisë që mbretëria e tij të vijë dhe vullneti i tij të bëhet në tokë siç është në qiell. Të gjithë e duam këtë, apo jo? Përfytyroni mbretërinë e Perëndisë që do të vijë në tokë siç është në qiell. Përfytyroni se vullneti i Perëndisë bëhet në tokë ashtu siç është në qiell. Kjo do të ishte shumë mirë, por nuk po ndodh për momentin.

Megjithatë, mendoj se është e dobishme ta shohësh këtë kalim nga një këndvështrim tjetër. Ndonjëherë, kur e themi këtë lutje, po e themi me pasion, por pasivisht. Me këtë dua të them se duam të shohim mbretërinë e Perëndisë të vijë dhe vullneti i tij të bëhet këtu në tokë, por biem në grackën e të menduarit se tani për tani gjithçka që duhet të bëjmë është të kërkojmë që të vijë mbretëria e Perëndisë, dhe vetëm të ulemi e të presim për të. Sepse, Perëndia është ai që duhet ta sjellë mbretërinë e tij në këtë tokë, apo jo? Jo ne!

Por, ç'të themi nëse qëllimi i kësaj lutjeje nuk është vetëm të na thotë se mbretëria e Perëndisë do të vijë plotësisht në tokë një ditë? Po sikur qëllimi i kësaj lutjeje të mos jetë vetëm të na thotë se ne duhet të dëshirojmë me padurim mbretërinë e Perëndisë, por se Perëndia dëshiron t'i japë kësaj bote një parashtrim të këtij realiteti,nëpërmjet ndjekësve të tij (ti dhe unë) këtu dhe tani? Po sikur të jemi enët nëpërmjet të cilave Perëndia do të japë një parathim të mbretërisë së tij në familjet tona, vendet e punës, bizneset, marrëdhëniet, lagjet, etj.? Tani, sjellja e mbretërisë së Perëndisë dhe bërja e vullnetit të tij në këto fusha të ndryshme të jetës mund të nënkuptojë shumë gjëra dhe nuk do të hyj në hollësitë e tyre. Por në përgjithësi, nuk mund të shpresojmë t'u japim të tjerëve një pamje paraprake të asaj se si është mbretëria e Perëndisë, pa jetuar nën dritën e Ungjillit.

Besoj se Perëndia do që ne ta shohim këtë pjesë të lutjes jo thjesht si diçka që kërkojmë prej tij ose ashtu si diçka që shpresojmë se do ta bëjë në të ardhmen, por edhe si diçka që ai dëshiron ta bëjë nëpërmjet nesh sot, të paktën pjesërisht. Dëshira për mbretërinë e Perëndisë nuk duhet të jetë vetëm një dëshirë për diçka që do të ndodhë në të ardhmen, por duhet të ndikojë në mënyrën se si e jetojmë jetën tonë, të bëjmë punët tona, të udhëheqim bizneset tona, të trajtojmë njerëzit rreth nesh, etj. Besoj se Perëndia do që ne të vazhdojmë ta lutemi këtë lutje, por edhe të fillojmë të kërkojmë mundësi nëpërmjet të cilave ai mund të sjellë mbretërinë dhe vullnetin e tij në jetën e të tjerëve nëpërmjet nesh. Me forcën dhe udhëheqjen e tij ne e jetojmë jetën tonë në këtë mënyrë dhe të jemi, siç thotë një autor, mbretëristë.

shpërnda postën

regjistrohu tek teologjia e ligjit

Do të merrni një e-mail mujor me burime të reja, përditësime, informacione të ngjarjeve dhe përmbajtje të tjera të kuruara për të ju ndihmuar të jetoni një jetë ku besimi ju profesoni dhe ligji që praktikoni janë të lidhur në mënyrë integrale. Shënim: ne i urrejmë spamet dhe e marrim privatësinë tuaj jashtëzakonisht seriozisht. Të lutem shiko. Politika E Privatësisë për të kuptuar se si i përdorim dhe i mbrojmë të dhënat e tua).